dimecres, 24 de febrer del 2010

CP PRÀCTIQUES 4t 23-2-2010

ESCOLA: CP PRÀCTIQUES
CURS: 4t
ITINERARI: COMASSEMA
TEMÀTICA: PAISATGE, PLANTES, OFICIS I POSSESSIÓ.


Abans de començar l'itinerari explicam les normes a seguir i berenam per agafar forces just danvant les cases de Cals Reis a Orient.
L'alzina és un dels arbres més importants dels nostros boscos de la Serra de Tramuntana. Aquest arbre s'ha anat adaptant a les condicions climàtiques pròpies d'aquí. Les seves fulles poden adoptar diferents formes al seu marge foliar la qual cosa fa que en trobem amb punxes o gairebé sense.


Els oficis de la possessió de Tramuntana eren molt diversos entre els quals destaquen: collidores d'oliva, pastors, porquerets, segadors, batedors, carboners, calciners, nevaters, mestre de paret seca,...

L'oliverà de Comassema es troba en bon estat de conservació i ens ofereix l'oportunitat de veure oliveres mil.lenàries amb formes diverses.
El safareig de Comassema és un dels més grossos que es poden observar a una possessió de Mallorca.El portal forà comunicava l'exterior de la possessió amb la clastra o pati interior de les cases. Aquí es pot observar el banc dels missatges en el qual hi esperaven assegudes les persones que feien feina a la possessió fins que arribava l'amo per donar-los les ordres del dia.

Les cases de Comassema acualment tenen molta feina de manteniment, els costos de la qual són molt elevats. L'activitat actual no té res a veure amb la que hi havia fa cinquanta anys, molta gent hi feia feina.


La tafona mecanitzada té uns cent anys d'antiguitat i encara ara es posa en funcionament alguna vegada. El procés d'elaboració de l'oli era laboriós i més d'una persona hi havia de fer feina amb les tasques d'esclafar l'oliva, premsar i decantar.
A veure si tornau una altra vegada.
Xavier i Rafel
dilluns, 22 de febrer del 2010

CP ES VINYET 1r 19-2-2010

ESCOLA: CP ES VINYET
CURS: 1r
ITINERARI: FREU
TEMÀTICA: PAISATGE, BOSC, BANYARRIQUER I CARBONER.


Dins els terrenys de Cal Reis, situats a la Vall d'Orient, començam a diferenciar els tres tipus de paisatge que es veuen: natural, urbà i rural. A la fotografia ens trobam situats dins un paisatge rural, o sia, modificat per l'home.
Entram dins el bosc de la vessant nord de la Talaia de Cal Reis i observam com està format. Observam la gruixa de les soques de les alzines per tal de fer-nos una idea de l'edat d'aquestes.

Aprenem a sembrar un aglà de forma correcta per tal que neixi una alzina.Ens agrada anar per dins l'alzinar, escoltar els renous dels ocells i observar l'entorn natural d'aquest, la qual cosa, no sempre podem fer.


El banyarriquer és un insecte que fa malbé les alzines. Les larves mengen l'escorxa i després la llenya de l'arbre de tal manera que aquest arriba a morir.
Hem recollit qualque aglà per sembrar a l'escola o a casa.


L'ofici de carboner ja no es practica actualment, però durant molt d'anys es va practicar a la Serra de Tramuntana ja que el carbó vegetal era una font d'energia molt important per a les llars.


Dins aquesta barraca hi vivia el carboner i la seva família, les condicions de vida eren dures i l'estància molt llarga. Hi vivien durant sis o set mesos.
Esperam que torneu un altre any.
Xavier i Rafel
dilluns, 15 de febrer del 2010

CP JUNÍPER SERRA 1r i 2n 12-2-2010

ESCOLA: CP JUNÍPER SERRA
CURS: 1r i 2n
ITINERARI: FREU
TEMÀTICA: CICLE D'AIGUA, PAISATGE, CARBONER I BANYARRIQUER.
Abans de començar l'itinerari berenam dins les cases i aprenem a classificar les deixalles dins cada contenidor. Escoltam les normes dels monitors ja que per poder fer l'itinerari passam per terrenys privats.
Hem tengut la sort que ens ha nevat. La neu forma part del cicle de l'aigua, juntament amb la pluja i el calabruix. Les reserves d'aigua de Mallorca són bàsicament les que trobam als embassaments, aqüífers, pous, safarejos, basses, aljubs, fonts... . És important fer un ús correcte de l'aigua ja que a l'estiu escasseja.

Quan entram als terrenys de Cal Reis, situats a la Vall d'Orient; ens orientam amb un mapa físic i un mapa polític. D'aquesta manera ens situam un poquet millor i coneixem alguns noms de les muntanyes de per allà.Avui ha estat un dia excepcional, per tant, era una obligació fer una petita batalla de bolles de neu. Ens ho hem passat molt bé.


Hem entrat al bosc i hem pogut comprovar com era un bosc d'alzines. Aquest bosc és bastant jove ja que actualment hi ha les alzines que naixeren després del carboneig.

Ja que hi erem, hem aprofitat l'ocasió per sembrar un aglà. Així naixerà una alzina que ajudarà a mantenir l'equilibri en el bosc. Per tant, hem après a no agafar dreceres ja que si ho feim podem trepitjar i matar les petites alzines. A més a més, si agafam dreceres ajudam a fer desaparèixer els camins de la Serra de Tramuntana.

Aquí podem veure una petita sitja reconstruïda, lloc a on antigament els carboners hi feien el carbó vegetal. Aquest era una font d'energia molt important per a les cases.El banyarriquer és un escarabat que fa malbé les alzines, és una plaga a les Balears. Les alzines danyades de banyarriquer arriben a morir la qual cosa fa que els nostres boscos es vegin perjudicats.


Vista de la Vall d'Orient amb les muntanyes nevades al fons.El Pas de s'Estaló és un lloc per on hi passa un camí que comunica Orient amb altres llocs com per exemple Santa Maria. Els camins que hi havia a les muntanyes eren de carro, de ferradura i tiranys.
Esperam que us hagi agradat. Fins a una altra.
Xavier i Rafeldimarts, 9 de febrer del 2010

C SANT FRANCESC 1r i 2n 5-2-2010

ESCOLA: C SANT FRANCESC
CURS: 1r i 2n
ITINERARI: FREU
TEMÀTICA: CARBONER, BANYARRIQUER, PAISATGE, CICLE D'AIGUA I PLANTES.

Arribam a Orient i just davant les cases de Cal Reis escoltam allò que farem durant el dia i les normes que cal tenir en compte durant l'itinerari.

Aprenem a distingir el diferent tipus de plantes que hi ha: arbres, arbusts, lianes i herbes.
Entram dins el bosc d'alzines i estudiam com està format el sotabosc. També sembram un aglà perquè pugui néixer una alzina.


Coneixem la plaga de l'escarabat banyarriquer i observam el mal que fa a les alzines des de fa molts anys.L'ofici de carboner consistia en fer carbó vegetal a partir de l'alzina. Era una feina molt dura que es duia a terme a partir del març fins a finals de setembre. A les cases s'utilitzava el carbó vegetal com a combustible per a les cuines o per escalfar-se.
Aquí vivien els carboners, dins una petita barraca feta de pedra i càrritx a la teulada.


Des del Pas de s'Estaló es pot veure tota la Vall d'Orient. Aquí podem observar els tres tipus de paisatge: natural, rural i urbà.


Travessam el torrent de Coanegra l'aigua del qual prové de la Vall d'Orient.
Us esperam un altre any.
Xavier i Rafel
dilluns, 8 de febrer del 2010

C AULA BALEAR 2n 4-2-2010

ESCOLA: AULA BALEAR
CURS: 2n
ITINERARI: FREU
TEMÀTICA: CICLE D'AIGUA, PLANTES, OFICI DE CALCINER I PAISATGE.


Ens aturam al principi de l'itinerari per tal d'observar el safareig de Cal Reis i entendre la funció d'aquest dins el cicle de l'aigua, és a dir; d'emmagatzemar l'aigua.
Amb un petit mapa de Mallorca cercam la direcció des d'on venim i també coneixem alguns elements del nostre entorn: cims, passos, vessants...

El paisatge que podem contemplar a la Vall d'Orient és: natural, urbà i rural. En aquesta fotografia es poden veure perfectament cada un d'aquests.


Aprenem a sembrar un aglà perquè pugui néixer una alzina. D'aquesta manera ajudam a conservar el bosc i a conscienciar-nos de la importància que té per a la fauna i per als homes.Passam pel pas de s'Estaló i observam les marques dels barrobins que han quedat a la roca. Els passos de muntanya eren llocs per on hi passaven els camins de ferradura, de carro o tiranys, i eren els llocs de comunicació entre diferents poblacions.

A l'itinerari trobam una bassa d'aigua que serveix per emmagatzamar aigua i així poder ser utilitzada pels animals.


El calciner s'encarregava de convertir la pedra en calç. Una feina molt laboriosa i dura que es podia allargar fins a uns 17 dies. La calç s'utilitzava per emblanquinar les cases, pels enterraments, per qüestions higièniques, per a la construcció, com a medicament...

El Salt des Freu és un espectacular bot d'aigua situat en el torrent de Coanegra.La font de mina, prop de les cases des Freu i de Ca'n Morro, subministrava aigua pels camps de conreu. Consistia en foradar de forma horitzontal prop d'allà on hi havia un aquífer subterrani i des de la part baixa.
Esperam que torneu venir un altre any.
Xavier i Rafel

dimecres, 3 de febrer del 2010

C AULA BALEAR 1r 2-2-10

ESCOLA: C AULA BALEAR
CURS: 1r
ITINERARI: FREU
CONTINGUT: PAISATGE, BANYARRIQUER, CARBONER I PLANTES.
Quan arribam berenam a les cases i aprenem a separar les deixalles per posar-ho a diferents contenidors. D'aquesta manera ajudarem a conservar el medi ambient.

El tipus de paisatge que ens trobam a l'itinerari és natural, rural i urbà. En aquesta fotografia podem observar el natural i el rural.

Amb un petit mapa de Mallorca ens situam i comprovam algunes de les muntanyes que hi ha a l'entorn.

Observam l'impacte de l'insecte banyarriquer, un escarabat que es menja les alzines. Les alzines atacades per aquest insecte acaben morint.
Sembram una gla per tal que neixi una petita alzina. D'aquesta manera ajudam a la conservació del bosc.També escoltam el cant d'alguns ocells que hi ha en aquesta època d'any, en aquest cas el del ropit. Aquest ocellet ens visita durant l'hivern i quan arriba la primavera se'n torna cap al nord per cercar la fresca.Dinam dins l'alzinar de la Comuneta de Sant Jordi, prop del forn de calç.
El torrent de Coanegra just devora el "Salt des Freu", aquí podem observar el tram mitjà carregat d'aigua. Hem tengut molta sort!Fins a una altra vegada.
Xavier i Rafel