dilluns, 26 d’octubre del 2009

CP Felip Bauçà. Tercer de primària: 23-10-09

Ruta: Bosc de Cal Reis.
Continguts: Serra de Tramuntana, poble d'Orient, plantes garriga, alzinar i carboners.


Després d'haver observat el paisatge de la Serra i d'analitzar quines són les característiques d'un poble de muntanya, passam a identificar plantes de la nostra garriga. Observam com l'alzina jove s'adapta al medi per no ser menjada amb fulles punxagudes. També observam la rotgeta, el càrritx i l'estepa blanca.

Observam una arbocera. En aquesta època ja en trobam de florides.

També explicam quines són les característiques dels alzinars.


Un dels problemes més importants dels nostres boscos d'alzines és causat pel banyarriquer (Insecte que en estat larvari perfora el tronc). Aprenem a diferenciar com identificar una alzina atacada i podem observar un exemplar
També xerram de l'ofici dels carboners. En temps no massa llunyans era un ofici molt important.


Per acabar visitam la barraca on dormien els carboners. Durant mig any aproximadament feien vida al bosc i necessitaven un lloc per arrecerar-se i descansar.
Esperam que us hagi agradat.
Rafel i Xavier.CP Rafal Vell . 4t de primària 20-10-09

Ruta: Comassema.
Continguts: Cases i oficis de les possessions, plantes de la garriga mediterrània, procés d'elaboració de l'oli i introducció al paisatge de la Serra de Tramuntana.
Amb l'ajuda d'un mapa de Mallorca situam la Serra i la vall d'Orient. També explicam quina és la vegetació que caracteritza aquesta part de la Serra de Tramuntana i xerram dels alzinars i pinars.


Hem duit una sortada! Hem pogut veure un esparver. Aquesta au compleix una funció ecològica bàsica per controlar poblacions de petits mamífers.
També hem pogut identificar a l'escarabat de sang, un dels endemismes que tenim a la nostra illa. Tota una petita joia que cal conèixer i conservar!Hem arribat a les cases de Comassema. Explicam quina funció tenien aquests edificis a la Mallorca pre-turística.La possessió de Comassema es dedicava a la producció d'oli. Fou una de les primeres que contà amb una tafona totalment mecanitzada. Aquí podem veure el trull (la seva funció era la d'esclafar l'oliva). Després es col·locava als esportins i es premsava. Una vegada premsada i separada la popa (molinada) de la part líquida, aquesta passava a les piques de decantació que separaven l'aigua de l'oli.


Esperem que hagueu après moltes coses. Nosaltres hem passat molt de gust. Fins aviat:
Xavier i Rafal.
PD: Ha sigut una passada tornar a tenir-vos com a alumnes. Sempre us recordaré: Xavier.


CP Blanquerna 16-10-09

Ruta: Comassema
Curs: 5è de Primària
Temàtica: Paisatge Serra de Tramuntana, plantes garriga mediterrània, oficis de la Possessió de Comassema. Funcionament tafona.
Estudiam les característiques de la Serra de Tramuntana. Disposam de mapes per orientar-nos i descobrim quins tipus de vegetació defineix aquest paisatge (boscos d'alzinar, pinar i zones conrades). També començam a identificar diferents espècies de plantes de la nostra garriga i a explicar antics oficis relacionats amb la fes feines que es feien a les possessions.

Ha arribar el moment de recuperar forces! Ens aturam a l'entrada de la Possessió de Comassema on hi ha un espectacular oliverar.Aquest és el trull de la tafona mecanitzada de Comassema. Un cop recollida l'oliva i transportada començava el procés d'elaboració de l'oli.
Un cop esclafada (fotografia anterior) l'oliva es premsava amb una premsa hidràulica. Després li seguia un procés de decantació per separar les inpureses i l'aigua mesclada amb l'oli.


Acabam la sortida, esperam que ús hagi agradat.
Fins aviat:
Rafel i Xavier.