dimarts, 22 de desembre del 2009

CP Can Bril: 21-12-09

Escola: CP Can Bril (Sencelles)
Curs: Cinquè i sisè de primària.
Itinerari: Es Freu
Temàtica treballada: Paisatge, Carboners, Banyarriquer.
La visita va començar amb bon peu perquè va deixar de ploure. De tant en tant la brusquina apareixia però no va ser impediment per poder treballar. Per aquest motiu us volem donar la nostra enhorabona. No vàrem poder treballar plantes o sigui que us esperam l'any que ve per completar la feina feta.
En aquesta imatge podem veure les galeries fetes pel banyarriquer, insecte protegit a tota Europa però que a Mallorca i degut a les condicions climàtiques presenta un volum de població molt alt. A determinats boscos pot fer molt de mal. Es feina dels tècnics de la Conselleria valorar el grau de danys i actuar en funció d'aquesta avaluació.

Esplicam quina era la vida dels carboners a la Mallotca preturística. Visitam la barraca...

...i la sitja. Explicam quin era el seu procés d'elaboració i la vida al bosc. Una feina dura i sacrificada.


Els carboners vivien al bosc prop de set mesos, sols un dia per setmana devallaven al poble. Per aquest motiu necessitaven un bon forn. Tenim la oportunitat de visitar-ho. Amb l'ajuda de mestre Miquel carril ho hem pogut reconstruit.

També vàrem tenir temps d'explicar el procés de sembra d'aglans i de xerrar del repoblament natural dels boscos. A més a més vàrem aprendre a reconèixer el cant del ropit, un bell aucell que ens visita durant l'hivern i que amb un poc de paciència és molt fàcil d'aobservar (viu als alzinars, però també a qualsevol hàbitat interior, també a pobles com Sencelles)


Finalment tornam cap al bus. Esperam que us hagi agradat. Us donam l'enhorabona a tots, mestres i alumnes, per la feina feta i esperam que l'any següent ens poguem tornar a veure, fins aviat.
Xavier i Rafel.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada