dilluns, 15 de desembre del 2014

El Salt des Freu, un espectacle natural.

Durant la segona setmana de desembre el salt del Freu es troba en un moment àlgid. El Ceip Son Basca ens va visitar el dimecres dia 10 i varen poder gaudir del salt i varen poder treballar la didàctica de l'aprofitament de l'aigua com a recurs energètic dins la temàtica dels molins d'aigua fariners. També conegueren alguns aspectes relatius a la geologia de l'àrea. Divendres dia 12, ens va visitar el Ceip Rafal Vell. Pogueren visitar el bosc de la Talàia de Ca'ls Reis on estudiaren alguns aspectes relatius a l'ecologia de l'alzinar i al seu aprofitament com a recurs energètic mitjançant la indústria carbonera del segle passat. Varen visitar la reconstrucció d'una sitja que es troba dins aquest bosc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada